Shockwave therapie

Shockwave therapie

Uw therapeut heeft tegenwoordig de mogelijkheid om uw klacht te behandeling door middel van Shockwave therapie.

De Shockwaves die de fysiotherapeut gebruikt worden op­gewekt in een behandelkop en gericht afgegeven. Het zijn zeer kortdurende geluidpulsen met relatief veel energie. Door de behandelkop met een tussenstof op de huid te plaatsen wordt de geluidsenergie in het lichaam overgedragen en uitein­delijk aan de te behandelen plaats afgegeven.

Onder invloed van de energie van de Shockwaves reageert het lichaam met het vrijmaken van verschillende herstelstimuleren­de stoffen. Sommige stoffen bootsen een milde ontstekingre­actie na, waardoor er pijndemping en een verbetering van de voedingstoestand optreedt. Andere stoffen stimuleren het herstel van het weefsel.

Afhankelijk van het soort en de ernst van de klacht wordt  bij 50% tot 85% van de behandelingen, goede tot zeer goede resultaten bereikt. Wanneer na 4-5 behandelingen geen verbetering van de klacht ontstaat moet heroverwogen worden of Shockwave voor u een geschikte aanvulling op de behandeling is.

Klachten

De meest voorkomende klachten die we in onze praktijk zien en waar Shockwave therapie bij kan helpen zijn:

  • Hielspoor

  • Chronische pijn aan de achillespees

  • Jumper’s knee

  • Schouderpijn met of zonder kalkvorming (frozen shoulder)

  • Chronische nek-, schouder- of rugpijn en –spanning

  • Andere vormen van verkalking en peesontstekingen

Verwijzing

Wanneer u bij ons in de praktijk komt (via directe toegankelijkheid of via een verwijzing van de huisarts of specialist) wordt geïnventariseerd wat uw klacht is en door welke factoren deze wordt veroorzaakt. Dit noemen we de anamnese. Tijdens de anamnese stellen we een behandelplan op om u zo snel mogelijk klachtenvrij te krijgen.

Behandeling

De therapeut zal aan de hand van een vraaggesprek en een onderzoek besluiten of Shockwave een geschikte aanvulling op uw therapie kan zijn. Daarna wordt de plaats waar be­handeld gaat worden gemarkeerd. Om te zorgen dat er geen energie verloren gaat, wordt er een gel tussen de huid en de applicator aangebracht. Om het weefsel te laten wennen zul­len er eerst Shockwaves met weinig energie gegeven worden. Daarna volgt de behandeling met in het totaal 2000 - 3000 Shockwaves. Gedurende de gehele behandeling zal de thera­peut u vragen om aan te geven waneer de behandeling een te hevige sensatie oproept. De intensiteit zal dan worden aange­past. De behandeling met Shockwave duurt 8 tot 12 minuten.

WebDesign & Fotografie: Educo MultiMedia